Radha soami shabads download

Download new Shabads from here direct links


1. मैं तो खुद तेरे दर पर खड़ी हूँ।

    DOWNLOAD
 

2. बाबाजी दया करना

  DOWNLOAD
 

3. सतगुरु है रंगरेज

    DOWNLOAD

 
4. आज दिवस लियो बलिहारा  

    DOWNLOAD 


5. आज सो बेलो सुहावना 

    DOWNLOAD 


 6.अब मेरी राखो लाज हरी

    DOWNLOAD

 
7. ऐसी देखियाँ जन स्यो मांगा

    DOWNLOAD
 

8. अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी

  DOWNLOAD
 

9. अल्लाह पढ़ेया पढ़ हाफ़िज़ होया

    DOWNLOAD

 
10. अरे अए तकी

    DOWNLOAD 


11. भावेन जाण ना जाण वे

    DOWNLOAD 


 12. भजो गोविंद भूल मत जाओ

    DOWNLOADPost a Comment

0 Comments